villkor

1. immateriella rättigheter.

tjänsten, webbplatsen och all information och/eller innehåll som du ser, hör eller på annat sätt upplever på webbplatsen ("innehållet") är skyddade av kinesiska och internationella upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar och tillhör usa-panel. net eller dess moderbolag, partners, dotterbolag, bidragsgivare eller tredje part. usa-panel.net ger dig en personlig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens att använda webbplatsen, tjänsten och innehållet för att skriva ut, ladda ner och lagra delar av innehållet du väljer, förutsatt att du: (1)endast använda dessa kopior av innehållet för dina egna interna affärsändamål eller ditt personliga, icke-kommersiella bruk; (2) inte kopiera eller lägga upp innehållet på någon nätverksdator eller överföra, distribuera eller sända innehållet i någon media; (3) modifiera eller ändra inte innehållet på något sätt, eller radera eller ändra något copyright- eller varumärkesmeddelande. ingen rättighet, titel eller intresse för något nedladdat innehåll eller material överförs till dig som ett resultat av denna licens. usa-panel.net förbehåller sig fullständig äganderätt och fullständiga immateriella rättigheter till allt innehåll du laddar ner från webbplatsen, med förbehåll för denna begränsade licens för att du ska kunna använda innehållet personligt enligt vad som anges häri. du får inte använda något av märkena eller logotyperna som förekommer på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från varumärkesägaren, förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. du får inte spegla, skrapa eller rama in startsidan eller andra sidor på denna webbplats på någon annan webbplats eller webbsida. du får inte koppla "djuplänkar" till webbplatsen, dvs skapa länkar till denna webbplats som kringgår hemsidan eller andra delar av webbplatsen utan skriftligt tillstånd.


2.friskrivning av garantier.

usa-panel.net ger inga uttryckliga, underförstådda garantier eller representationer med avseende på någon produkt, eller med avseende på webbplatsen, tjänsten eller innehållet. usa-panel.net frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och inga intrång med avseende på produkterna, webbplatsen, tjänsten och content.usa-panel.net garanterar inte att de funktioner som utförs av webbplatsen eller tjänsten kommer att vara oavbrutna, aktuella, säkra eller felfria, eller att defekter på webbplatsen eller tjänsten kommer att vara corrected.usa-panel.net garanterar inte innehållets riktighet eller fullständighet, eller att eventuella fel i innehållet kommer att korrigeras. webbplatsen, tjänsten och innehållet tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt".

på usa-panel.net granskas och analyseras besökarnas IP-adresser regelbundet i syfte att övervaka och effektivt förbättra vår webbplats endast, och de kommer inte att delas utanför usa-panel.net.

under ett besök på webbplatsen kan vi be dig om kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer, faxnummer och adresser för leverans/fakturering). Denna information samlas in på frivillig basis - och endast med ditt godkännande.

 

3. ansvarsbegränsning.

usa-panel.net ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot köparen eller någon tredje part för indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador, straffskador eller exemplariska skador (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade besparingar eller förlust av affärsmöjlighet) som uppstår från eller relaterade till (i) någon produkt eller tjänst som tillhandahålls eller kommer att tillhandahållas av usa-panel.net, eller användningen av oförmåga att använda densamma; (ii) användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen, tjänsten, eller innehållet, (iii) varje transaktion som genomförs via eller underlättas av webbplatsen; (iv) alla anspråk som kan hänföras till fel, utelämnanden eller andra felaktigheter på webbplatsen, tjänsten och/eller innehållet; (v) obehörig åtkomst till eller alliteration av dina överföringar eller data, (vi) uttalanden eller beteende från tredje part på webbplatsen eller tjänsten; (vii) alla andra frågor som rör produkterna, webbplatsen, tjänsten eller innehållet, även om usa-panel. net har informerats om möjligheten till sådana skador.

usa-panel.nets enda skyldighet och ansvar för produktdefekter ska vara, efter usa-panel.nets val, att ersätta en sådan defekt produkt eller återbetala det belopp som kunden betalat till kunden, därför ska usa-panel.nets ansvar under inga omständigheter överstiga köparens inköpspris. Ovanstående åtgärd ska vara föremål för köparens skriftliga meddelande om defekt och retur av den defekta produkten inom sextio (60) dagar efter köpet. Ovanstående åtgärd gäller inte produkter som har utsatts för felaktig användning (inklusive men inte begränsat till statisk urladdning), försummelse, olycka eller modifiering, eller för produkter som har lödts eller ändrats under monteringen eller på annat sätt inte kan testas. om du är missnöjd med webbplatsen, tjänsten, innehållet eller med användarvillkoren är din enda och exklusiva åtgärd att sluta använda webbplatsen. du godkänner, genom din användning av webbplatsen, att din användning av webbplatsen sker på egen risk.

Top