integritetspolicy

1. användning av webbplatsens innehåll

webbplatsen förbehåller sig rätten att tolka innehållet på denna webbplats och innehållet på denna webbplats endast för ditt personliga bruk. innehållet i upphovsrätten och andra äganderättsmeddelanden, bör du respekteras och en kopia ska behållas. om webbplatsens innehåll utan rätt uttalande inte betyder att webbplatsen inte har rättigheter, betyder det inte att webbplatsen inte gör anspråk på rättigheter, och du bör respektera principen om god tro och innehållets legitima intressen för legitim användning. du får inte på något sätt modifiera, kopiera, visa offentligt, publicera eller distribuera sådant material eller på annat sätt använda det för några offentliga eller kommersiella ändamål. förbjuda något av dessa material för någon annan webbplats eller annan tryckt media eller nätverksdatormiljö. innehåll på webbplatsen och redigera formen av rättsligt skydd enligt upphovsrättslagen, kan all obehörig användning utgöra upphovsrätt, varumärke och andra lagliga rättigheter. om du inte accepterar eller bryter mot dessa villkor, kommer ditt tillstånd att använda webbplatsen att upphöra automatiskt och du måste omedelbart förstöra allt nedladdat eller utskrivet material.

2. webbplats för informationsspridning

tillgängligheten av innehåll på denna webbplats utan någon form av garanti. garanterar inte den absoluta noggrannheten och fullständigheten. webbplats i produkterna, teknologierna, programmen, priset och tilldelningen kan ändras utan föregående meddelande. innehållet på webbplatsen kan ha upphört att gälla, usa-panel.net. inget åtagande att uppdatera dem. Powered release av information kan vara i din lokala fortfarande inte kan få produkten, processen eller tjänsten, kan du ansöka till usa-panel.net affärskontakter och distributör.

3. användarbidrag

utöver integritetsbestämmelserna, andra än de, skickar eller lägger du upp material till webbplatsen, eller så kommer kontaktinformation (hädanefter gemensamt kallad information) att betraktas som icke-konfidentiell och icke-proprietär. din användning av denna webbplats ska inte bryta mot lagar, förordningar och allmän moral, inte till eller från post eller skicka något olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller annat olagligt material. om människor har informationsinnehåll och inflytande finns det bevis på varningen eller invändningen mot denna webbplats, ta gärna bort meddelandet eller obegränsad avstängning av informationen webbläsaren, utan att behöva inhämta förhandsgodkännande, ingen skyldighet att publicera meddelandet, situationen är seriöst, kan denna sida tas bort från användaren.

4. användare utbyter innehåll

usa-panel.net lever upp till att övervaka eller granska användare för att skicka eller posta meddelanden eller kommunicera enbart med varandra information inom något ansvarsområde, inklusive men inte begränsat till chattrum, usa-panel.net-forum eller andra användarforum, och något utbyte av content.usa-panel.net för innehållet i ett sådant utbyte tar inte på sig något ansvar, oavsett om de ger upphov till ärekränkning, integritet, obscenitet eller andra problem.usa-panel.net behålls när de hittas raderas. betraktas som kränkande, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande innehåll rätt till information.

5. webbplats för att ladda ner programvara att använda

om du laddar ner programvara från användning av programvara för att följa mjukvarulicensavtalet för att ta med alla programvarulicensvillkor. när du läser och accepterar mjukvarulicensavtalet innan bestämmelserna kanske inte laddar ner eller installerar programvaran.

6. länkar till tredje parts webbplatser

webbplatslänkar till tredje parts webbplatser endast som en bekvämlighet för dig. om du använder dessa länkar, kommer du att lämna site.usa-panel.net har inte granskat några tredje parts webbplatser, dessa webbplatser och deras innehåll kontrollerar inte, utan ansvar. om du bestämmer dig för att komma åt några länkar till tredje parts webbplatser, deras eventuella konsekvenser och risker bärs av dina egna.

7. ansvarsbegränsning

usa-panel.net och dess leverantörer eller tredje part som nämns är inte ansvariga för några skador (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorad data eller affärsavbrott orsakat av skada), oavsett om sådan skada beror på användning eller inte kan använda webbplats, och webbplatsen länkar till någon webbplats eller någon information som finns på sådana webbplatser orsakade, och oavsett om de har det kontraktet, skadestånd eller någon annan rättslig grund i förväg och detta har varit sådan skada kan uppstå råd. om du använder denna webbplats som ett resultat av information eller data som är nödvändiga för utrustningsunderhåll, reparation eller korrigering, bör du vara medveten om att deras egna måste stå för alla kostnader som uppstår därifrån.usa-panel.net i händelse av följande situationer utan ansvar: överföring av information från nättjänstleverantören (usa-panel.net. och dess auktoriserade person) annan än den initierade; informationsöverföring, routing, anslutning och lagring tillhandahålls av den nödvändiga automatiska tekniska processen, valet av informationsnättjänstleverantör; utöver andra krav på automatiskt svar väljer inte nättjänstleverantören dessa informationsleverantörer och mottagare; nättjänstleverantörer system eller nätförmedlare eller tillfällig lagring av information kopia av formuläret, under normala omständigheter, inte en annan person än den avsedda mottagaren fick den reserverade tiden inte längre än den avsedda mottagaren för att ge tillgång till informationsöverföring, routing eller genom att ansluta till en rimlig tid; genom system- eller nätverksöverföring av informationsinnehåll intakt.

8. allmänna principer

usa-panel.net kan ändra dessa villkor när som helst. du bör besöka den här sidan för att förstå de aktuella villkoren, eftersom dessa villkor är nära besläktade med dig. vissa bestämmelser i dessa villkor kan finnas på vissa sidor genom att uttryckligen angivna juridiska meddelanden eller villkor ersatts.

Top